Nghĩa của từ: unique existence

* log.
tồn tại duy nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App