Nghĩa của từ: unirational

* hh.
đơn hữu tỷ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

unirational
- hh; (đại số) đơn hữu tỷĐộng từ BQT - Android App