Nghĩa của từ: uniselector

* mt.
bộ tìm xoay tròn, bộ chọn đơn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

uniselector
- (máy tính) bộ tìm xoay tròn, bộ chọn đơnĐộng từ BQT - Android App