Nghĩa của từ: unist digit

* mt.
hàng đơn vị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App