Nghĩa của từ: unitcircle

* gt.
vòng tròn đơn vị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

unitcircle
- (giải tích) vòng tròn đơn vịĐộng từ BQT - Android App