Nghĩa của từ: univalence

* gt.
đơn diệp, đơn giá

Nghĩa trong từ điển StarDict:

univalence
* danh từ
 - tính đơn trịĐộng từ BQT - Android App