Nghĩa của từ: unnumbered command

*
lệnh không đánh số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App