Nghĩa của từ: unsolvability

* log.
tính không giải được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

unsolvability
- (logic học) tính không giải được
 - recursive u. không giải được đệ quyĐộng từ BQT - Android App