Nghĩa của từ: uotput medium

* mt.
phương tiện rút các điều kiện ban đầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App