Nghĩa của từ: upcross

* tk.
sự dương hóa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

upcross
- (thống kê) sự dương hoáĐộng từ BQT - Android App