Nghĩa của từ: upper control limit

* tk.
cận kiểm tra trên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App