Nghĩa của từ: upper estimate

* gt.
ước lượng trên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App