Nghĩa của từ: upper half-plane

* gt.
nửa mặt phẳng trên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App