Nghĩa của từ: upward bias

* tk.
chệch lên trên, chệch lên cao

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App