Nghĩa của từ: value of a game

* trch.
giá trị của trò chơi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App