Nghĩa của từ: variable motion

*
chuyển động không đều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App