Nghĩa của từ: variation diminishing matrix

* đs.
ma trận giảm lao động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App