Nghĩa của từ: velocity head

* vl.
đầu tốc độ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App