Nghĩa của từ: verifiable formula

* log.
công thức nghiệm được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App