Nghĩa của từ: virtual dimension

* đs.
số chiều ảo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App