Nghĩa của từ: vortex flow

* hh.
dòng rôta

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App