Nghĩa của từ: waiting line

* tk.
giói hạn kiểm tra; tuyến báo trước

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App