Nghĩa của từ: warning lights

*
sự đánh tín hiệu bằng ánh sáng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App