Nghĩa của từ: water meter

*
máy đo lượng nước, thủy lượng kế

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App