Nghĩa của từ: wave-lenght

* vl.
độ dài sóng, bước sóng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

wave-lenght
- (vật lí) độ dài sóng, bước sóngĐộng từ BQT - Android App