Nghĩa của từ: waveguide

* kỹ.
ống dẫn sóng; đường sóng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

waveguide
- (kỹ thuật) ống dẫn sóng; đường sóngĐộng từ BQT - Android App