Nghĩa của từ: waveguide storage

* mt.
bộ nhớ bằng sóng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App