Nghĩa của từ: waveguide storage

* mt.
bộ nhớ bằng sóng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App