Nghĩa của từ: wildly imbedded

* top.
bị nhúng thô

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App