Nghĩa của từ: wite

*
viết

Nghĩa trong từ điển StarDict:

wite
- viếtĐộng từ BQT - Android App