Nghĩa của từ: word length

* mt.
độ dài của từ, độ dài của mã hiệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App