Nghĩa của từ: word problem

* log.
bài toán từ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App