Nghĩa của từ: work

* vl.
công; công trình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

work /wə:k/
* danh từ
 - sự làm việc; việc, công việc, công tác
=to be at work+ đang làm việc
=to set to work+ bắt tay vào việc
=to make short work of+ làm xong nhanh; đánh bại nhanh, diệt nhanh; tống nhanh đi
=to cease (stop) work+ ngừng (nghỉ) việc
=to have plenty of work to do+ có nhiều việc phải làm
 - việc làm; nghề nghiệp
=to look for work+ tìm việc làm
 - đồ làm ra, sản phẩm
=the villagers sell part of their works+ những người nông dân bán một phần sản phẩm của họ
=a good day's work+ khối lượng lớn công việc làm trọn vẹn được trong ngày
 - tác phẩm
=a work of genius+ một tác phẩm thiên tài
=works of art+ những tác phẩm nghệ thuật
 - công trình xây dựng, công việc xây dựng
=public works+ công trình công cộng (đê, đập, đường...)
 - dụng cụ, đồ dùng, vật liệu
 - kiểu trang trí, cách trang trí (đồ thêu, may, đan, đồ da...)
 - (kỹ thuật) máy, cơ cấu
=the works of a clock+ máy đồng hồ
 - (số nhiều) xưởng, nhà máy
="work in progress"; "men at work"+ "công trường"
 - lao động, nhân công
=work committee+ ban lao động, ban nhân công
 - (quân sự) pháo đài, công sự
 - (số nhiều) (hàng hải) phần tàu
=upper work+ phần trên mặt nước
 - (vật lý) công
 - (địa lý,địa chất) tác dụng
 - (nghĩa bóng) việc làm, hành động
=good works; works of mercy+ việc từ thiện, việc tốt
!to give someone the works
 - (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đánh đòn ai
 - khử ai, giết ai
!to shoot the works
 - đi đến cùng
 - dốc hết sức; dốc hết túi
 - thử, thử xem
* nội động từ worked, wrought
 - làm việc
=to work hard+ làm việc khó nhọc; làm việc chăm chỉ
=to work to live+ làm việc để sinh sống
=to work to rule+ làm việc chiếu lệ (một hình thức bãi công kín đáo của công nhân)
 - hành động, hoạt động, làm
=to work hard for peace+ hoạt động tích cực cho hoà bình
=to work against+ chống lại
 - gia công, chế biến
=iron works easily+ sắt gia công dễ dàng
 - lên men
=yeast makes beer work+ men làm cho bia lên men
 - tác động, có ảnh hưởng tới
=their sufferings worked upon our feelings+ những nỗi đau khổ của họ tác động đến tình cảm của chúng ta
 - đi qua, chuyển động; dần dần tự chuyển (lên, xuống); tự làm cho (lỏng, chặt...)
=the rain works through the roof+ mưa chảy xuyên qua mái
=shirt works up+ áo sơ mi dần dần (tự) tụt lên
=socks work down+ tất dần dần (tự) tụt xuống
 - chạy
=the lift is not working+ thang máy không chạy nữa
=to work loose+ long, jơ
 - tiến hành, tiến triển; có kết quả, có hiệu lực
=his scheme did not work+ kế hoạch của nó thất bại
=it worked like a charm+ công việc tiến triển tốt đẹp; công việc đã thành công
 - (hàng hải) lách (tàu)
 - nhăn nhó, cau lại (mặt); day dứt (ý nghĩ, lương tâm)
=his face began to work violently+ mặt nó nhăn nhó dữ dội
* ngoại động từ
 - bắt làm việc
=to work someone too hard+ bắt ai làm việc quá vất vả
 - làm lên men (bia...)
 - thêu
=to work flowers in silk+ thêu hoa vào lụa
 - làm cho (máy) chạy, chuyển vận
=to work a machine+ cho máy chạy
 - làm, gây ra, thi hành, thực hiện
=to work wonders+ làm những việc kỳ lạ; thành công rực rỡ
=to work influence+ gây ảnh hưởng
=to work a scheme+ thi hành một kế hoạch
 - khai thác (mỏ); trổng trọt (đất đai)
 - giải (một bài toán); chữa (bệnh)
 - nhào, nặn (bột, đất sét); rèn (sắt...); tạc (tượng); vẽ (một bức tranh); chạm (gỗ); trau (vàng, bạc)
 - đưa dần vào, chuyển; đưa, dẫn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
=he worked the stone into place+ anh ta chuyển hòn đá vào chỗ
=to work a screw loose+ làm cho cái vít lỏng ra
=to work oneself into someone's favour+ lấy lòng ai, làm cho ai quý mến mình
=to work oneself into a rage+ nổi giận
=to work oneself along on one's elbows+ chống khuỷu tay xuống mà bò đi
=hải to work one's passage+ làm công trên tàu để được đi không phải trả tiền vé
 - (thông tục) sắp đặt, bày ra, bày mưu
=to work something+ mưu mô một việc gì
!to work away
 - tiếp tục làm việc, tiếp tục hoạt động
!to work down
 - xuống, rơi xuống, tụt xuống; đưa xuống, hạ xuống
!to work in
 - đưa vào, để vào, đút vào
!to work off
 - biến mất, tiêu tan
 - gạt bỏ; thanh toán hết; khắc phục; bán tháo
=to work off one's fat+ làm cho tiêu mỡ, làm cho gầy bớt đi
=to work off arreasr of correspondence+ trả lời hết những thư từ còn đọng lại
!to work on
 - tiếp tục làm việc
 - (thông tục) chọc tức (ai)
 - tiếp tục làm tác động tới
!to work out
 - đến đâu, tới đâu, ra sao; kết thúc
=it is impossible to tell how the situation will work out+ khó mà nói tình hình sẽ ra sao
 - thi hành, thực hiện, tiến hành (một công việc)
 - trình bày, phát triển (một ý kiến)
 - vạch ra tỉ mỉ (một kế hoạch)
 - tính toán; giải (bài toán); thanh toán (món nợ); khai thác hết (mỏ)
 - lập thành, lập (giá cả)
!to work round
 - quay, vòng, rẽ, quành
!to work up
 - lên dần, tiến triển, tiến dần lên
 - gia công
 - gây nên, gieo rắc (sự rối loạn)
 - chọc tức (ai)
 - soạn, chuẩn bị kỹ lưỡng (bài diễn văn)
 - trộn thành một khối
 - nghiên cứu để nắm được (vấn đề)
 - mô tả tỉ mỉ
!to work oneself up
 - nổi nóng, nổi giận
!to work oneself up to
 - đạt tới (cái gì) bắng sức lao động của mình
!to work it
 - (từ lóng) đạt được mục đích
!that won't work with me
 - (thông tục) điều đó không hợp với tôi
Động từ BQT - Android App