Nghĩa của từ: worth of a game

* trch.
giá của trò chơi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App