Nghĩa của từ: yield point

*
điểm lưu, điểm khởi lưu, điểm khởi thủy dòng chảy (điểm tới hạn)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App