Nghĩa của từ: zero suppression

* mt.
sự bỏ các số không (không phải là chữ số có nghĩa)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App