Nghĩa của từ: zero-free region

* gt.
miền không chứa không điểm (của hàm số)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App