Nghĩa của từ: zeta function

* gt.
hàm zeta

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App