Nghĩa của từ: zodiacal constellation

* tv.
chòm sao

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App