Nghĩa của từ: zonal harmonic

* gt.
hàm cầu đới

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App